Upamiętnienie gen. bryg. Zbigniewa Nowka w piątą rocznicę śmierci
W piątą rocznicę śmierci gen. bryg. Zbigniewa Nowka, mieszkańcy Bydgoszczy oddali hołd temu zasłużonemu oficerowi. Uroczystości odbyły się zarówno w Bydgoszczy, jak i w Toruniu, podkreślając jego wkład w działalność na rzecz bezpieczeństwa kraju.
  1. Złożenie kwiatów w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  2. Upamiętnienie generała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
  3. Kariera zawodowa i zasługi gen. bryg. Zbigniewa Nowka
  4. Odsłonięcie podpisu w Alei Bydgoskich Autografów

W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w sali noszącej imię gen. bryg. Zbigniewa Nowka, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Uroczystość ta miała miejsce dokładnie w piątą rocznicę jego śmierci. Podobne upamiętnienie odbyło się również w Toruniu, gdzie jedna z reprezentacyjnych sal Urzędu Marszałkowskiego nosi jego imię.

Zbigniew Włodzimierz Nowek, urodzony w Bydgoszczy, studiował prawo i historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już na początku lat 80. zaangażował się w działalność opozycyjną, będąc współzałożycielem i przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK. Jego zaangażowanie w opozycji trwało przez kolejne lata.

W 1990 roku rozpoczął pracę w nowopowstałym Urzędzie Ochrony Państwa (UOP). Początkowo pełnił funkcję szefa Delegatury UOP w Bydgoszczy, gdzie odniósł liczne sukcesy, co zaowocowało awansami i odznaczeniami przyznawanymi przez prezydenta Lecha Wałęsę oraz innych polityków. W 1997 roku został powołany na zastępcę szefa UOP, a w 1998 roku objął funkcję szefa tego urzędu.

Jego działania na rzecz akcesji Polski do NATO były wysoko cenione. Wśród sukcesów jego i jego współpracowników można wymienić ujawnienie siatki szpiegowskiej wśród dyplomatów Federacji Rosyjskiej w Polsce oraz w strukturach Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI). W proteście przeciwko likwidacji UOP przez rząd Leszka Millera, podał się do dymisji.

Później pełnił funkcję eksperta Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych oraz Komisji Śledczej ds. PKN Orlen. W 2005 roku premier Kazimierz Marcinkiewicz mianował go na szefa Agencji Wywiadu. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński awansował go na stopień generała brygady. W 2010 roku przez krótki czas był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), po czym złożył dymisję.

Gen. bryg. Zbigniew Nowek odsłonił swój podpis w Alei Bydgoskich Autografów przy ul. Długiej w Bydgoszczy 6 grudnia 2010 roku. Zmarł 17 czerwca 2019 roku w Prądkach koło Bydgoszczy, a pochowano go na cmentarzu w Cielu koło Bydgoszczy.

27 września 2019 roku Sala 102 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy została nazwana jego imieniem, a także odsłonięto tablicę pamiątkową na jego cześć.


Źródło: Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy