Trwają prace budowlane na ul. Pod Skarpą w Fordonie - etap pierwszy
Rozpoczęły się prace budowlane na ulicy Pod Skarpą w Fordonie. Trasa, która łączy Fordon z Myślęcinkiem, zyska nową nawierzchnię, chodniki i przejścia dla pieszych. Przebudowa obejmuje odcinek od ulicy Sybiraków do ulicy Korfantego i powinna zakończyć się jesienią.
  1. Prace obejmują odcinek od ul. Sybiraków do ul. Korfantego.
  2. Nowa nawierzchnia asfaltowa i chodniki.
  3. Nasadzenia drzew i krzewów.
  4. Przewidywane zakończenie prac jesienią.

Obecnie trwają prace w ramach pierwszego etapu na odcinku od ronda Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Romana Kaczmarczyka. Roboty obejmują prace ziemne i teletechniczne oraz układanie pierwszych krawężników. Aby zminimalizować utrudnienia, objazdy dla samochodów i wybranych linii autobusowych poprowadzono ulicami: Matki Teresy z Kalkuty, Trybowskiego i Jasiniecką.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka ulicy Pod Skarpą o długości około 700 metrów. Na nowym odcinku pojawią się także peron autobusowy oraz oświetlenie. Dwa nowe przejścia dla pieszych zostaną doświetlone – jedno przy skrzyżowaniu z ulicą Pod Skarpą, a drugie przy ulicy Frydrychowicza. Prace te mają na celu nie tylko poprawę komfortu jazdy, ale również bezpieczeństwa pieszych.

Przewidziany jest także spory pakiet nasadzeń, w ramach którego zostanie posadzonych 40 drzew takich jak brzozy, sosny i świerki, a także ponad 500 krzewów, w tym pięciorników, dereni i kosodrzewin. Zielenią się również skwery przy ulicy Korfantego.

Wykonawcą robót jest firma CZiLL Sp. z o.o., a wartość całego zadania to ponad 4,4 miliona złotych. Prace są realizowane etapami i mają zakończyć się jesienią bieżącego roku.

Przebudowywany fragment trasy położony jest przy nowych budynkach wielorodzinnych. "Wyposażymy go nie tylko w nową nawierzchnię, ale też w przejścia dla pieszych i chodniki" – informują źródła. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury, która ma poprawić komunikację w tej części miasta.

Obecne prace to już jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem, a mieszkańcy mogą spodziewać się jeszcze lepszej infrastruktury drogowej w niedalekiej przyszłości.


ZDMIKP Bydgoszcz