Modernizacja Eko-emdeku: Nowe możliwości i ekologiczne rozwiązania w Fordonie
Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Fordonie dobiegła końca. Budynek nie tylko zyskał nowoczesne wyposażenie, ale także stał się bardziej energooszczędny i przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. To kolejny krok w kierunku tworzenia otwartego i przyjaznego miasta.
  1. Modernizacja MDK w Nowym Fordonie.
  2. Nowe pracownie i wyposażenie.
  3. Dofinansowanie unijne na realizację projektu.
  4. Kontynuacja programu ekoszkół i ekoprzedszkoli.

Inwestycja w Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8 została zrealizowana przez firmę PUBR i pochłonęła 6,15 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodziło z dofinansowania unijnego. Dzięki temu obiekt zyskał nowe funkcje, w tym dużą pracownię krawiecką oraz nową salę multimedialną. Przebudowane zostały także pracownie plastyczna i instrumentalna, a dodatkowo powstał nowy pokój nauczycielski.

- Jestem pewien, że po modernizacji fordoński „emdek” będzie cieszył się jeszcze większą popularnością – mówi Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Sprzyjać temu będą zmodernizowane przestrzenie oraz nowe wyposażenie. Satysfakcję sprawia też fakt, że to kolejna inwestycja, która pomoże nam ograniczać zużycie energii. Równie istotne jest, że tworzymy miejsca przyjazne dla wszystkich i pozbawione architektonicznych barier. To nasz kolejny krok w budowie miasta przyjaznego, otwartego i tolerancyjnego.

Modernizacja MDK nr 5 to nie tylko krok w kierunku nowoczesności, ale także dbałość o środowisko. Dzięki nowej instalacji budynek zużywa mniej energii, co jest zgodne z priorytetami miasta dotyczącymi ekoszkół i ekoprzedszkoli. W poprzedniej perspektywie unijnej przeprowadzono termomodernizację 28 budynków oświatowych, co pozwoliło zaoszczędzić 58,6% kosztów energii.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 działa od 1993 roku i jest placówką wychowania pozaszkolnego, podlegającą Wydziałowi Edukacji i Sportu Urzędu Miasta. Od początku swojej działalności MDK nr 5 cieszy się dużym zainteresowaniem, a liczba uczestników zajęć waha się między 1200 a 1400 osób rocznie. Placówka skupia dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz przedszkolnym, oferując bogaty program zajęć artystycznych i kulturalnych.

Podczas prac remontowych zajęcia były tymczasowo przeniesione do innej lokalizacji przy ul. Gawędy. Po zakończeniu przeprowadzki do zmodernizowanej siedziby, placówka zostanie jeszcze doposażona w nowoczesny sprzęt. Zajęcia w nowym obiekcie mają zostać wznowione po wakacjach, co z pewnością ucieszy licznych wychowanków.

Na zakończenie warto przypomnieć, że miasto nie ustaje w staraniach o dalsze fundusze europejskie, które pozwolą kontynuować program ekoszkół i ekoprzedszkoli, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonego środowiska edukacyjnego dla przyszłych pokoleń.


Opierając się na: UM Bydgoszcz