Senat przyjął ustawę o ochronie zdrowia pracowników bez poprawek
Senat jednogłośnie zatwierdził nowe przepisy, które mają na celu zwiększenie ochrony zdrowia setek tysięcy pracowników. Zmiany w Kodeksie pracy, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czekają teraz na podpis prezydenta.
  1. Senat przyjął zmiany w Kodeksie pracy dotyczące ochrony zdrowia.
  2. Nowe przepisy dotyczą substancji reprotoksycznych.
  3. Ochroną objęte będą miejsca pracy w różnych branżach.
  4. Przepisy wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady.

5 czerwca Senat RP jednogłośnie zatwierdził zmiany w Kodeksie pracy, mające na celu ochronę zdrowia pracowników i pracownic przed szkodliwymi substancjami reprotoksycznymi. Nowe przepisy, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmują m.in. toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale.

Przyjęte przepisy mają na celu zwiększenie ochrony zdrowia pracowników w miejscach, gdzie występują szkodliwe substancje. Substancje reprotoksyczne mają potencjał do wywierania niekorzystnego wpływu na funkcje seksualne i płodność zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Mogą one powodować nieodwracalne skutki zdrowotne.

Wiceminister Sebastian Gajewski podkreślił w Senacie: Warto podkreślić, że wśród praw pracowniczych, które polska Konstytucja ujmuje jako prawa człowieka, jest także prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki nowym regulacjom, pracodawcy będą zobowiązani do zastępowania substancji reprotoksycznych bezpieczniejszymi alternatywami, oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej traktuje bezpieczeństwo pracowników jako priorytet. Nowe przepisy są wyrazem troski o zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń. Określone środki mają na celu zmniejszenie ryzyka związanego z narażeniem na substancje reprotoksyczne, co pozwoli pracownikom spać spokojniej, wiedząc, że ich zdrowie jest lepiej chronione.

Zmiany w Kodeksie pracy wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 roku. Nowe przepisy obejmą kilkaset tysięcy osób pracujących w różnych sektorach, takich jak produkcja pestycydów, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł gumowy, farmaceutyczny, metalurgiczny, kosmetyczny, budownictwo, placówki ochrony zdrowia, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne oraz warsztaty samochodowe.

Miejsce pracy powinno być miejscem wolnym od zagrożeń, a rola państwa polega na zapewnieniu, że pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki bez obaw o swoje zdrowie i życie. Dzięki proponowanym zmianom, pracownicy będą mogli w pełni skoncentrować się na swoich zadaniach, nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo.


Źródło: Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki