Zastrzeżenie numeru PESEL teraz możliwe online i w urzędach
Zastrzeżenie numeru PESEL to krok, który może uchronić nas przed nieuprawnionym wykorzystaniem naszych danych osobowych. Od 1 czerwca 2024 roku obowiązują nowe zasady dotyczące tej usługi. Warto wiedzieć, jak skutecznie zastrzec swój PESEL i jakie korzyści z tego płyną.
  1. Możliwość zastrzeżenia PESEL od 17 listopada 2023 r.
  2. Sprawdzenie statusu PESEL przez firmy i instytucje
  3. Różne metody zastrzeżenia PESEL: elektronicznie i osobiście
  4. Ochrona przed nieautoryzowanymi działaniami

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, która chroni przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych. Dzięki niej nikt nie będzie mógł wziąć na nasz rachunek kredytu, kupić sprzętów na raty, sprzedać nieruchomości bez naszej wiedzy czy wyrobić duplikatu karty SIM.

Od 17 listopada 2023 roku możliwe jest zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Alternatywnie, można to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

W Bydgoszczy, procedura zastrzeżenia numeru PESEL może być przeprowadzona w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Jezuickiej 14 A w godzinach pracy Urzędu oraz w placówkach UM w Fordonie przy ul. Emilii Gierczak 6 i w Centrum Handlowym Zielone Arkady przy ul. Wojska Polskiego 1. W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczne jest złożenie osobistego wniosku w formie papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL umożliwia każdej osobie fizycznej dokonanie szeregu czynności, takich jak zastrzeżenie numeru PESEL, cofnięcie zastrzeżenia, ustawienie automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL, sprawdzenie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne oraz podgląd historii zmian statusu.

W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który musi stawić się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złożyć pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą skorzystać z pomocy opiekuna prawnego lub kuratora, który złoży wniosek w ich imieniu. Opiekun lub kurator musi przedłożyć orzeczenie sądowe potwierdzające jego funkcję oraz potwierdzić swoją tożsamość.

Od 1 czerwca 2024 roku firmy i instytucje mają obowiązek sprawdzać status numeru PESEL. To ważna zmiana, która zwiększa bezpieczeństwo danych osobowych i utrudnia ich nieuprawnione wykorzystanie.

Podsumowując, zastrzeżenie numeru PESEL to skuteczny sposób na ochronę przed oszustwami i nieuprawnionym wykorzystaniem naszych danych. Warto skorzystać z tej usługi, aby zabezpieczyć swoje interesy.


Urząd Miasta Bydgoszczy