Inwestycje w szkole na Szwederowie: rusza modernizacja dachu
W Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej rozpoczęto wielkie inwestycje. Modernizacja obejmuje remont dachu, termomodernizację oraz budowę basenu. Projekt ma na celu poprawę warunków nauki oraz rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.
  1. Remont dachu i modernizacja pokrycia dachowego.
  2. Kompleksowa termomodernizacja budynku.
  3. Budowa basenu z urządzeniami rehabilitacyjnymi.
  4. Zabezpieczenie funduszy przez Radę Miasta.

Budynek szkoły, wzniesiony w latach 1955-56, składa się z trzech segmentów: głównego gmachu dydaktycznego, łącznika oraz sali gimnastycznej. W pierwszej kolejności miasto zleciło prace związane z modernizacją i wymianą pokrycia dachowego. Zakres tych prac obejmuje wymianę dachówek, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymianę instalacji odgromowej, orynnowania oraz ułożenie izolacji stropu poddaszy. Dodatkowo, budynek będzie dostosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Przetarg na realizację robót już trwa, a prace mają zająć około 7 miesięcy.

Kolejnym etapem inwestycji będzie kompleksowa termomodernizacja, mająca na celu redukcję strat ciepła. Prace obejmą docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony latem, a na realizację tego zadania miasto planuje wykorzystać środki zewnętrzne.

Warto przypomnieć, że Zespół Szkół Specjalnych nr 30 jest jedną z trzech tego typu placówek w mieście. Szkoła działa od 1967 roku, a od 2000 roku mieści się w gmachu przy ul. Jesionowej, który oferuje znacznie więcej przestrzeni niż poprzednia lokalizacja. W szkole funkcjonuje zmodernizowane boisko, a patronem Szkoły Podstawowej nr 1 jest Kornel Makuszyński.

W trakcie przygotowań jest również budowa basenu, który będzie wyposażony w urządzenia do rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. Obiekt będzie miał zaplecze sanitarno-szatniowe, techniczne oraz łącznik z gmachem szkoły. Basen ma powstać na terenie obecnego parkingu, obok sali gimnastycznej. Miasto zabezpieczyło na ten cel łącznie 12 mln zł, a przetarg na nowy projekt budowlany jest w przygotowaniu.

Inwestycje te mają na celu stworzenie nowoczesnych i bezpiecznych warunków dla uczniów oraz osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z usług szkoły. Dzięki wsparciu Rady Miasta i wykorzystaniu środków zewnętrznych placówka może liczyć na znaczną poprawę swojej infrastruktury.


Źródło: Urząd Miasta