Plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego w Fojutowie

W poniedziałek, 3 czerwca, w Fojutowie miało miejsce wyjazdowe posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, samorządów i rządu.

  1. Reforma wynagrodzeń w sferze finansów publicznych.
  2. Polityka kadrowa i płacowa w jednostkach oświatowych.
  3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Województwa za 2023 rok.

Jednym z istotnych tematów, które były omawiane, była reforma ustawowego systemu wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność dostosowania wynagrodzeń do realiów rynkowych, aby zapewnić odpowiednie motywacje i zatrudnienie w sektorze publicznym.

Powiat Bydgoski reprezentował Starosta Bydgoski Piotr Kozłowski. Dyskusje dotyczyły także polityki kadrowej i płacowej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorządy. W obliczu dynamicznych zmian w edukacji, ważne jest, aby polityka płacowa była spójna i wspierała rozwój pracowników oświatowych.

Zwieńczeniem spotkania było przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Województwa za rok 2023. Dokument ten podsumowuje osiągnięcia, wyzwania i przyszłe kierunki rozwoju regionu, co jest kluczowe dla dalszego planowania i zarządzania zasobami województwa.


Źródło: Powiat