Nowe mosty nad Brdą łączą Bartodzieje z Kapuściskami
Budowa nowych mostów nad Brdą znacząco poprawiła komunikację w naszym mieście. Codziennie korzysta z nich kilkanaście tysięcy kierowców oraz wielu pasażerów komunikacji miejskiej. To jedna z największych inwestycji ostatnich lat, która pochłonęła 179 mln zł, z czego ponad 79 mln zł pochodziło z dofinansowania europejskiego.
  1. Budowa dwóch nowych mostów i remont istniejącego.
  2. Nowe nawierzchnie, torowiska, chodniki i drogi rowerowe.
  3. Wprowadzenie ekorozwiązań i nasadzenia nowych drzew i krzewów.
  4. Modernizacja infrastruktury przystankowej i drogowej.

Nowe mosty nad Brdą to znaczący krok w kierunku usprawnienia ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Zrealizowano budowę dwóch nowych mostów – tramwajowego i drogowego – zlokalizowanych przy istniejącym moście na ul. Kazimierza Wielkiego. Dodatkowo przeprowadzono remont dotychczasowej przeprawy, co znacznie zwiększyło jej trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników.

W ramach inwestycji nie tylko powstały nowe mosty, ale również przebudowano skrzyżowania w okolicy ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego. Dzięki temu znacznie poprawiła się płynność ruchu w tym rejonie. Modernizacja objęła także perony przystankowe, co ułatwia przesiadki między różnymi środkami transportu publicznego. W obrębie całej inwestycji powstały nowe nawierzchnie, torowiska, chodniki oraz drogi rowerowe, co zwiększyło komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.

Ważnym elementem projektu były także działania proekologiczne. W ramach inwestycji zasadzono ponad 360 drzew i 1130 krzewów. Nasadzenia realizowano głównie po obu stronach nowego mostu. Po stronie Bartodziejów pojawiły się skupiska wierzb, olchy i wiązów szypułkowych, a po stronie Kapuścisk szpalery klonów i brzóz. Drzewa wypełniły również wyspy dzielące jezdnie na ulicy Łęczyckiej przy skrzyżowaniu z Fordońską.

Jednym z istotnych elementów inwestycji była również modernizacja systemu odwodnieniowego. Nowy system sprawia, że deszczówka nie trafia bezpośrednio do Brdy. Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni są przechwytywane przez żeliwne wpusty mostowe i odprowadzane do kolektorów zlokalizowanych pod płytą pomostu, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Realizowana inwestycja objęła również przebudowę torowiska na ul. Perłowej oraz całe skrzyżowanie z ulicą Toruńską. Powstały nowe chodniki, drogi rowerowe, przystanki tramwajowe i sygnalizacje świetlne. Nowa nawierzchnia pojawiła się również na okolicznych drogach dojazdowych, co znacząco poprawiło jakość infrastruktury drogowej w tym rejonie.

Podsumowując, inwestycja w liczbach prezentuje się imponująco: długość mostu tramwajowego to 255 m, a mostu drogowego 253 m. Szerokość jezdni wynosi 7 m, a ciągu pieszo-rowerowego 4,3 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 170 mln zł, z czego ponad 79 mln zł pochodziło z dofinansowania unijnego. W ramach projektu przebudowano 5,6 km toru podwójnego oraz prawie 2 km nowych dróg rowerowych. Zasadzono 360 drzew i 1130 krzewów, zamontowano 40 podpórek rowerowych i wymieniono ponad 100 latarni. Przez nowy most kursują dwie linie tramwajowe i jedna autobusowa, z których każdego dnia korzysta prawie 16 tys. osób.

Budowa nowych mostów nad Brdą to nie tylko inwestycja w infrastrukturę drogową, ale także w ekologię i poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki nowym rozwiązaniom komunikacyjnym i proekologicznym, poruszanie się po mieście stało się bardziej komfortowe i przyjazne dla środowiska.


Wg inf z: ZDMIKP