Akcja
W trosce o bezpieczeństwo najbardziej narażonych na drogach – pieszych, bydgoska policja zainicjowała akcję „Bezpieczny pieszy”. Dzięki współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz wykorzystaniu systemu monitoringu ITS, udało się skupić na kluczowym aspekcie codziennego ruchu – ochronie tych, którzy na co dzień poruszają się po Bydgoszczy na nogach.
  • W ramach inicjatywy „Bezpieczny pieszy” policjanci koncentrowali się na zwiększeniu świadomości pieszych na temat bezpieczeństwa.
  • Wybrano skrzyżowanie ulic Generała Władysława Andersa a Generała Franciszka Kleeberga w Fordonie jako główny punkt obserwacji.
  • Podczas akcji ujawniono 43 wykroczenia popełnione przez pieszych, z czego 22 dotyczyły przechodzenia przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.
  • Policja zwracała także uwagę na wykroczenia kierujących w stosunku do pieszych, rejestrując 57 takich incydentów, w tym 44 przypadki przekraczania prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

W dniu wczorajszym, 15 lutego 2024 roku, bydgoska policja przeprowadziła intensywne działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach miasta i powiatu. Misja „Bezpieczny pieszy” miała na celu nie tylko edukację, ale także egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierowców. Szczególny nacisk położono na eliminację zachowań zagrażających bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak przechodzenie w niedozwolonych miejscach czy ignorowanie sygnalizacji świetlnej.

Niefrasobliwość w przestrzeni miejskiej może prowadzić do tragedii. Działania takie jak „Bezpieczny pieszy” przypominają wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o konieczności stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wyróżnienie skrzyżowania ulic Generała Władysława Andersa a Generała Franciszka Kleeberga w Fordonie jako punktu szczególnego zainteresowania pokazuje, że każdy fragment miasta wymaga uważnej obserwacji i adekwatnych działań prewencyjnych.

Zarówno piesi, jak i kierowcy muszą pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze jest wspólną odpowiedzialnością. Wykroczenia takie jak niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, chodzenie po niewłaściwej stronie drogi czy noszenie ciemnych ubrań bez elementów odblaskowych w nocy stanowią zagrożenie nie tylko dla samych pieszych, ale również dla innych uczestników ruchu. Akcja „Bezpieczny pieszy” podkreśla, jak ważne jest zrozumienie i przestrzeganie tych zasad dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom poruszającym się po drogach Bydgoszczy.


Opierając się na: Policja Bydgoszcz