Bydgoszcz zazielenia się dzięki nowym nasadzeniom
Wraz z nadejściem lata, miasto zachwyca nowymi, zielonymi przestrzeniami. W parkach i na skwerach pojawiły się barwne kwietne dywany, a przy ulicach rosną młode drzewa i krzewy, które nie tylko upiększają miejską przestrzeń, ale także poprawiają jakość powietrza i tworzą nowe siedliska dla ptaków i owadów.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż miejskich ulic

W ramach szeroko zakrojonej akcji zazieleniania miasta, wzdłuż głównych ulic posadzono ponad 15 tysięcy krzewów. Te nowe nasadzenia pojawiły się m.in. w Parku Wolności oraz przy wielu miejskich arteriach. Zdecydowana większość tych krzewów będzie kwitła w różnych okresach lata i jesieni, tworząc kolorowe akcenty w miejskim krajobrazie.

Dodatkowo, posadzone drzewa w formie alejowej nie tylko wzbogacają estetykę przestrzeni miejskiej, ale również przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, oferując naturalny cień i filtrując zanieczyszczenia. Miejsca takie jak ulice Fordońska, Łęczycka, Żmudzka, Kijowska oraz Bałtycka zyskały nowe, zielone oblicze, które przyciąga zarówno mieszkańców, jak i lokalną faunę.

Rewitalizacja parków i skwerów

Znaczące zmiany zaszły również w miejskich parkach. W parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego posadzono różnorodne gatunki drzew, krzewów i bylin, w tym cisy, jałowce, konwalie majowe, barwinki pospolite, bergenie oraz bluszcze. Te nowe nasadzenia nie tylko upiększają park, ale także tworzą bioróżnorodność, która przyciąga owady zapylające, takie jak pszczoły miodne.

Park Wolności zyskał m.in. runiankę japońską, różaneczniki żółte, bzy koralowe, derenie białe, kaliny sztywnolistne oraz wierzby i jarzęby. Dzięki takim działaniom parki stają się miejscami o wysokiej wartości przyrodniczej, sprzyjającymi rekreacji i odpoczynkowi mieszkańców.

Ochrona istniejącej zieleni i nowe standardy

Jednym z priorytetów miasta jest ochrona istniejącej zieleni. Wprowadzono Bydgoskie Standardy Zieleni, które zobowiązują inwestorów do odpowiedniego zabezpieczania drzew podczas prac budowlanych. Przykładem takich działań jest rewitalizacja Placu Wolności, gdzie wszystkie drzewa zostały zabezpieczone przed uszkodzeniami, a wokół nich wyznaczono strefy ochrony.

Podczas prac na Placu Kościeleckich wszystkie kasztanowce zostały odpowiednio zabezpieczone, a strefy ochrony drzew były ściśle przestrzegane. Prezydent miasta, Rafał Bruski, podkreśla: "Fundamentalnie zmieniamy podejście do zieleni. W ostatnich latach zasadziliśmy tysiące nowych drzew i krzewów, zrewitalizowaliśmy nasze najpiękniejsze parki i skwery. Teraz dodatkowo wzmacniamy ochronę urządzanych już obszarów zielonych."

Ograniczenie koszenia trawników i tworzenie miejskich łąk

W wielu miejscach zdecydowano się ograniczyć częste koszenie trawników, co pozwoliło na powstanie naturalnie kwitnących miejskich łąk. Te nowe, zielone przestrzenie nie tylko cieszą oko, ale także przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności, stanowiąc siedlisko dla wielu gatunków owadów i ptaków.

Miejskie łąki to również doskonałe miejsca do spacerów i odpoczynku dla mieszkańców, którzy mogą cieszyć się bliskością natury bez konieczności opuszczania miasta. To innowacyjne podejście do zieleni miejskiej pokazuje, jak ważne jest zrównoważone zarządzanie przestrzenią miejską w trosce o środowisko i dobrostan mieszkańców.


Źródło: Urząd Miasta