Jak głosować poza miejscem zamieszkania w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Jeśli planujesz głosować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie będziesz przebywać w swoim stałym miejscu zamieszkania, koniecznie zadbaj o odpowiednie zaświadczenie o prawie do głosowania. Masz na to czas do 6 czerwca 2024 roku.

  1. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.
  2. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.
  3. Termin składania wniosków mija 6 czerwca 2024 roku.
  4. Zaświadczenie pozwala na głosowanie w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Jeżeli zamierzasz zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, możesz uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki temu dokumentowi będziesz mógł oddać swój głos w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski najpóźniej do 6 czerwca 2024 roku.

Wniosek o zaświadczenie można złożyć pisemnie lub elektronicznie. Dokument można odebrać osobiście albo przez osobę upoważnioną pisemnie. Warto pamiętać, że w przypadku zgubienia zaświadczenia nie będzie możliwości otrzymania kolejnego, co uniemożliwi udział w głosowaniu zarówno w nowym miejscu pobytu, jak i w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie, zostanie automatycznie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Odbiór zaświadczenia odbywa się za pokwitowaniem. W przypadku upoważnienia innej osoby, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu zawierającego imię, nazwisko oraz numer PESEL wyborcy, a także dane osoby upoważnionej do odbioru.

Aby złożyć wniosek w Bydgoszczy, należy udać się do Referatu Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy ulicy Przyrzecze 7-13, pok. 101, lub do Biura Meldunkowego Nr 4 przy ulicy Ppor. Emilii Gierczak 6. Urząd przyjmuje wnioski w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 16:00, we wtorki od 8:00 do 18:00 oraz w piątki od 8:00 do 14:00.

Nie przegap terminu! Masz czas do 6 czerwca 2024 roku, aby zadbać o swoje prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od miejsca, w którym będziesz przebywać.


Według informacji z: Urząd Miasta