Rada Ministrów zaakceptowała ustawę „Aktywny Rodzic” - wsparcie dla rodziców w pracy
Nowa ustawa "Aktywny Rodzic" zyskała aprobatę Rady Ministrów. Inicjatywa, której celem jest wspieranie rodziców w pogodzeniu obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi, wprowadza nowe możliwości finansowego wsparcia dla rodzin.
  1. Podstawowe informacje: Rząd przyjął projekt ustawy "Aktywny Rodzic", który ma pomóc rodzicom w połączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi.
  2. Trzy formy wsparcia: Rodzice mogą otrzymać dofinansowanie do żłobka, wsparcie przy zatrudnieniu niani lub pomoc finansową, gdy zdecydują się zostać w domu z dzieckiem.
  3. Zalety umowy uaktywniającej: Obejmują one m.in. dofinansowanie kosztów ubezpieczenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi.
  4. Projekt trafi teraz do prac legislacyjnych w parlamencie, co otwiera drogę do jego wdrożenia i realnego wsparcia dla rodzin.

Projekt ustawy, zatytułowany "Aktywny Rodzic", został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które prowadzi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Celem inicjatywy jest ułatwienie rodzicom zarówno powrotu do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, jak i umożliwienie im dalszej opieki w domowym zaciszu przy wsparciu finansowym.

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że "opieka nad dzieckiem to ważna praca na rzecz społeczeństwa i państwa". Z nowych rozwiązań będą mogli skorzystać zarówno rodzice decydujący się na powrót do pracy, jak i ci, którzy wybiorą pozostanie z dzieckiem w domu.

W ramach programu przewidziano trzy główne rodzaje wsparcia finansowego. Dotacje do żłobka mogą wynieść do 1500 zł, podobna kwota przysługuje rodzicom, którzy zdecydują się na powrót do pracy. Osoby, które zdecydują się na opiekę nad dzieckiem w domu, mogą liczyć na wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Warto zwrócić uwagę, że program "Aktywny Rodzic" obejmuje również specjalne wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie dofinansowanie jest wyższe. Dodatkowo, możliwość zawarcia umowy uaktywniającej z osobami sprawującymi opiekę (np. nianią, dziadkami) nie tylko reguluje kwestie ubezpieczeń, ale i pozwala na zdobycie praw do wyższego świadczenia emerytalnego.

Aleksandra Gajewska, wiceminister, zaznacza, że program ma na celu "uproszczenie systemu świadczeń, aby był on dostępny, zrozumiały i intuicyjny dla wszystkich rodziców". Dzięki temu rodzice mają większą swobodę w wyborze najlepszego dla siebie modelu opieki nad dziećmi, co ma na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej bez obaw o dobro najmłodszych.

Ustawa "Aktywny Rodzic", po uchwaleniu przez parlament, stanie się kolejnym narzędziem wspierającym polskie rodziny w równoważeniu życia zawodowego i rodzinnego. Oczekuje się, że przyniesie znaczące korzyści zarówno dla rodziców, jak i dla całego społeczeństwa, poprzez wzrost aktywności zawodowej dorosłych przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej możliwej opieki ich dzieciom.


Na podst. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy