W poniedziałek (16 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja inaugurująca nowe rozdanie Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-27. Do Metropolii Bydgoszcz z puli dla Kujawsko-Pomorskiego trafi prawie 100 mln euro. Wydamy je między innymi na nowe drogi rowerowe, nasz program ekoszkół i ekoprzedszkoli i oczekiwaną rozbudowę ul. Nakielskiej. Równocześnie miasto Bydgoszcz pozyska prawie 50 mln euro na kluczowe projekty z krajowego programu FEnIKS. Przeznaczymy je m.in. na budowę torowiska na Szwederowo, zakup nowoczesnych tramwajów i dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


- Nowe inwestycje ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów są uzależnione obecnie od zewnętrznego wsparcia – mówi prezydent Bydgoszczy. – Dlatego jeszcze więcej uwagi i sił poświęcamy na jak najlepsze przygotowanie się do wykorzystania środków unijnych. Będą one miały decydujący wpływ na jakość życia w Bydgoszczy w najbliższych latach. Ogromną satysfakcję sprawia fakt, że wiele projektów zrealizujemy we współpracy z naszymi partnerami, z którymi od kilku lat budujemy metropolię. W Bydgoszczy skupimy się przede wszystkim na mądrym oszczędzaniu energii. Chcemy wykorzystywać na jeszcze większą skalę fotowoltaikę i inne ekologiczne rozwiązania, co pozwala obniżać koszty utrzymania miejskich budynków. Będziemy inwestować w nowe torowiska i buspasy, by dalej wzmacniać transport publiczny. Planujemy też zdynamizować budowę dróg rowerowych, by tworzyły spójną sieć. Potężne środki trafią też do naszych szkół, by jak najlepiej przygotowywały uczniów do rynku pracy – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Na konferencji otwierającej program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-27 prezydenta Bydgoszczy reprezentowała zastępczyni Maria Wasiak. Spotkanie było podsumowaniem kilkumiesięcznych negocjacji samorządu województwa z Komisją Europejską oraz stroną rządową również okazją do wymiany doświadczeń z dotychczas prowadzonych w regionie działań współfinansowanych ze środków europejskich.

Zadania na terenie Bydgoszczy, które będą realizowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-27 z puli na Zintegrowane Inwestycje Terytoralne (ZIT):

 • Zakup nowoczesnego , niskopodłogowego taboru tramwajowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (dofinansowanie 16,1 mln euro)
 • Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK (dofinansowanie 7,9 mln euro)
 • Kontynuacja - kolejne edycje/cykl projektów na rzecz szkół zawodowych na terenie Miasta  Bydgoszczy (dofinansowanie 7,9 mln euro)
 • Budowa infrastruktury rowerowej  w Bydgoszczy (dofinansowanie 6,8 mln euro)
 • Rozbudowa ul. Nakielskiej w Bydgoszczy - Etap I (bus pas + ścieżka rowerowa) (dofinansowanie 6,0 mln euro)
 • Kontynuacja - kolejne edycje projektów Edu(R)Ewolucja na rzecz szkół podstawowych na terenie Miasta  Bydgoszczy (dofinansowanie 5,1mln euro)
 • Projekty wynikające z GPR - zmienionego i przedłużonego na nową perspektywę; zakładana koncentracja na terenach otwartych oraz kontynuacja dofinansowania dla obszarów, obiektów i instytucji objętych obecnym GPR (dofinansowanie 3,1 mln euro)
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (częściowo z wykorzystaniem OZE) na terenie Miasta Bydgoszczy (dofinansowanie 3,1 mln euro)
 • Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne (dofinansowanie 2,1 mln euro)
 • Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy (dofinansowanie 1,9 mln euro)
 • Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach  Szkół  na terenie Miasta  Bydgoszczy (dofinansowanie 1,3 mln euro)
 • Działania adaptacyjne w Mieście Bydgoszczy – m.in. nasadzenia, zazielenianie miast, gospodarowanie wodami opadowymi  (dofinansowanie 675 tys. euro)  

Na  terenie gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz realizowanych będzie szereg podobnych inwestycji. Powstaną nowe drogi rowerowe, węzły przesiadkowe, przedszkola, rozbudowane zostaną stacje uzdatniania wody, powstanie szereg miejsc zachęcających do odpoczynku oraz przestrzenie ułatwiające start nowym przedsiębiorcom.

Równocześnie miasto Bydgoszcz pozyska prawie 50 mln euro na kluczowe projekty z krajowego programu FEnIKS. Przeznaczymy je na kolejne 4 duże zadania inwestycyjne o łącznej wartości ponad 370 mln zł.

Lista projektów do realizacji w ramach środków krajowych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS):

 • budowę torowiska na Szwederowo (dofinansowanie 63,5 mln zł)
 • zakup nowoczesnych tramwajów  (dofinansowanie 116,6 mln zł)
 • dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dofinansowanie 27,6 mln zł)
 • modernizacja pętli Las Gdański (dofinansowanie 17,3 mln zł)

Warto dodać, że dodatkowe fundusze unijne mogą trafić do Bydgoszczy z Krajowego Planu Odbudowy m.in. na budowę terminala intermodalnego w Emilianowie. Wsparcie obecnie jest wstrzymane ze względu na brak realnych rządowych reform przywracających m.in. niezależność sądownictwa.