Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Do czego może być przydatny wskaźnik ROE?

Jak działa wskaźnik ROE?

Wgląd w działalność spółki to domena insiderów. Niestety, ale większość inwestorów nie zalicza się do tego grona. Z pomocą mogą przyjść narzędzia i wskaźniki, które zostały stworzone, aby kontrolować stan kondycji finansowej spółek znajdujących się w obrocie publicznym. Są to sprawdzone metody, które pokazują, w jaki sposób zarząd firmy radzi sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed firmą. Czy ROE to dobre narzędzie dla akcjonariuszy?

Wskaźnik rentowności kapitału, czyli return on equity, to stopa zwrotu uzyskana z kapitału własnego. Dzięki niej można dowiedzieć się, jaki zysk wypracowała firma, której powierzono kapitał. Inaczej mówiąc wskazuje, ile zysku można wyciągnąć z każdej złotówki, jaką dysponuje zarząd. Wskaźnik ROE ma wartość procentową, dlatego w prosty sposób określa, jak firma radzi sobie na rynku. W tym wypadku im większy wskaźnik dla danej spółki, tym jej lepsza kondycja i pozycja wśród konkurencji. Jeśli przedsiębiorstwo charakteryzuje się dużą rentownością, to może dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. A to jasny sygnał dla każdego inwestora dywidendowego, aby zainteresować się akcjami tej firmy.

Gdzie kupić akcje spółek o największej rentowności?

Zbudowanie doskonałego portfela inwestycyjnego jest często dużym wyzwaniem. Nawet mając ściśle określone kryteria doboru papierów wartościowych można natknąć się na wiele pułapek, które stawia rynek. W tym momencie przydatne mogą być usługi doświadczonego brokera, który może doradzić w zakresie prowadzenia inwestycji. Na rynku akcji istnieje wiele możliwości wykazania się wiedzą i pokazania pełni potencjału. Dlatego poza doborem spółek inwestor powinien szczególną uwagę przykładać do wyboru platformy inwestycyjnej, która zadba o jego aktywa. Przed założeniem konta warto też rozeznać się w wysokości opłat i prowizji wśród pośredników finansowych. Jeśli chcesz mieć dostęp do wysokiej klasy brokera o konkurencyjnej ofercie, to sprawdź na stronie, jak wiele możesz zyskać!

W jaki sposób można obliczyć ROE?

Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika ROE są zawarte w dokumentach księgowych każdej spółki. Wartość zysku netto znajduje się w rachunku zysków i strat, natomiast kapitał własny to pozycja pasywów bilansu. Jeśli kapitał własny przyjmuje ujemne wartości, to oznacza, że spółka odnotowała straty. Zysk netto jest dzielony przez wielkość kapitału a następnie mnożony przez 100%. W innym ujęciu dzieli się wartość tego zysku przez wielkość aktywów po odjęciu wartości wszystkich zobowiązań spółki.