Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Wszystko co musisz wiedzieć o dziedziczeniu długów

Spadek po bliskiej osobie nie zawsze oznacza wzbogacenie się. Czasem, zamiast majątku, można odziedziczyć długi. Wystarczy, że zmarły miał niespłacone raty za sprzęt RTV lub kredyt na nowy samochód czy mieszkanie. Dlatego warto być świadomym tego, w jaki sposób działa mechanizm dziedziczenia długów, aby nie wpaść w finansowe tarapaty.

Jak działa mechanizm dziedziczenia długów?

Długi są w dzisiejszych czasach czymś powszechnym i codziennym. Kredyty, raty czy pożyczki – tak działa współczesny świat. Śmiało można stwierdzić, że obecnie nie ma wielu osób, które są wolne od finansowych zobowiązań. Choćby dlatego należy pamiętać, że wraz ze śmiercią dług nie przepada, ale przechodzi na najbliższe osoby. O ile te zdecydują się przyjąć spadek.

Polskie prawo dopuszcza dwa rodzaje dziedziczenia: na podstawie ustawy oraz testamentu. Dziedziczenie na podstawie testamentu następuje wtedy, gdy sporządzimy go przed śmiercią. Wówczas nasz majątek przejmą osoby, które zapisaliśmy w dokumencie. W przypadku dziedziczenia ustawowego, nasz majątek odziedziczą dzieci oraz małżonek/małżonka.

Co można zrobić ze spadkiem?

Każdy spadkobierca musi określić swoje stanowisko, co do przyjęcia spadku. A do wyboru ma trzy rozwiązania:

  • przyjęcie spadku w całości – wówczas dziedziczymy wszystkie aktywa (np. samochód, czy gotówkę), a także pasywa (w tym wszystkie zadłużenia osoby zmarłej),
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca odpowiada za długi zmarłego, ale tylko w wysokości odziedziczonego majątku,
  • odrzucenie spadku w całości

Warto wiedzieć, że dziedziczenie długów jest naturalnym następstwem przyjęcia przez nas całości majątku, po zadłużonej osobie.

Czy dług spadkowy może się przedawnić?

Najbardziej kłopotliwe dla spadkobierców są długi zaciągnięte w bankach i firmach pożyczkowych. Podstawowym problemem jest tutaj brak możliwości zweryfikowania ilości faktycznego zadłużenia zmarłego. Jak to możliwe? Otóż banki obowiązuje tajemnica bankowa i tylko w nielicznych przypadkach (wskazywanych przez przepisy prawa) uzyskamy pożądane informacje.

Długi zmarłego mogą zamykać się w kwocie kilkuset lub kilku tysięcy złotych. Zdarzają się jednak i takie przypadki, które sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy! Wówczas spłacanie tak dużych zobowiązań może być dla nas, jako spadkobierców, bardzo problematyczne.

Przedawnienie długu spadkowego w przypadku banków następuje po 3 latach. Warto jednakże dodać, iż przypadki zaniechania egzekucji bankowych należności są niezmiernie rzadkie. Dlatego też nie warto liczyć na to, że bank zostawi nas (spadkobierców) w spokoju.

Przejąłeś majątek po krewnym? Nie zwlekaj ze spłatą zadłużeń!

Jeżeli przejęliśmy spadek po swoim krewnym i ciążą na nas jego zadłużenia, to warto spłacać je od razu. Przedłużanie tego, co nieuniknione, może wpędzić nas tylko w kłopoty. Jeśli dojdą do tego i inne zadłużenia (niezwiązane ze spadkiem), to mamy dużą szansę wpaść w spiralę zadłużenia. Dlatego najlepiej od razu rozpocznijmy współpracę z wierzycielem lub firmą windykacyjną (jeśli przejęła obsługę naszego długu).

Bardzo ważne jest, aby świadomie podejmować decyzje, co do przejęcia majątku po naszym zmarłym krewnym. Jeśli otrzymamy spadek, to warto najpierw dokładnie dowiedzieć się, czy nie jest on obciążony zobowiązaniami i długami. A jeśli nie mamy co do tego pewności, wybierzmy najbezpieczniejszy dla nas rodzaj dziedziczenia.