Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wybudowanie na działce dowolnego obiektu mieszkalnego wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych pozwoleń. Jest to żmudny, ale konieczny proces, którego często nie da się pominąć. Jakie dokumenty są niezbędne podczas wnioskowania o wydanie pozwolenia na budowę? Jak dokładnie wygląda taki proces?

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie

W Polsce istnieje możliwość wzniesienia obiektu na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W pierwszym przypadku konieczne jest jednak spełnienie wielu restrykcyjnych wymagań, często dotyczących również samego budynku. Wówczas nie można także dokonywać większych zmian w projekcie. Z tego powodu wiele osób wciąż decyduje się na wnioskowanie o wydanie pozwolenia na budowę, które cechuje się znacznie szerszym zakresem i daje więcej możliwości.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? W tym celu konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów. Mowa tu o takich pismach, jak:

  • potwierdzenie uprawnień architekta,
  • oświadczenie właściciela działki o prawie do dysponowania danym gruntem,
  • decyzja dotycząca warunków zabudowy,
  • projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i przyznanymi pozwoleniami w czterech egzemplarzach.

Taki komplet dokumentów należy złożyć w wydziale architektury lub urbanistyki znajdującym się w lokalnym urzędzie (powiatowym, gminnym lub miasta). Organ zatwierdzający będzie różnić się w zależności od tego, z jaką jednostką administracyjną masz do czynienia.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że pozwolenie na budowę jest bezpłatne, ale tylko w sytuacji, gdy budynek będzie wykorzystywany w celach mieszkaniowych. Jeśli ma to być dom przeznaczony pod prowadzenie działalności, konieczne jest uiszczenie opłaty wynoszącej 1 zł/m2. Kwota nie może jednak przekroczyć 539 zł, więc w przypadku większych obiektów nie musisz obawiać się ogromnych kosztów.

Złożenie dokumentów – co dalej?

Po wykonaniu wszelkich niezbędnych projektów i map oraz złożeniu ich w stosownym urzędzie trzeba pamiętać o jeszcze kilku kwestiach. Organy mają czas na wydanie zezwolenia lub odmowę w ciągu 65 dni kalendarzowych. Czas ten wydłuża się wtedy, gdy w przekazanych dokumentach brakuje określonych elementów lub projekt nie jest do końca zgodny z prawem budowlanym. Z tego powodu trzeba czekać na ewentualną informację z urzędu o konieczności uzupełnienia lub zmiany dokumentacji. Wydanie pozwolenia nie oznacza jednak, że możesz rozpocząć prace budowlane w dowolnym czasie.

Pozwolenie na budowę w Polsce obowiązuje przez 3 lata od dnia jego wydania. Jeśli nie rozpoczniesz prac w tym czasie, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Tak samo jest również w sytuacji, gdy budowa się zacznie, ale zostanie wstrzymana na dłużej niż 3 lata. W praktyce może ona zatem trwać nawet dłużej, ale musi rozpocząć się w określonym czasie i obejmować przerwy wynoszące nie więcej niż 36 miesięcy.

Po wydaniu pozwolenia trzeba także odebrać projekt budowlany z odpowiednimi pieczątkami z urzędu. Taki dokument jest niezbędny do rozpoczęcia prac w terenie.

Pozwolenie na budowę a ubezpieczenie

Uzyskanie pozwolenia na budowę to dopiero początek. Po otrzymaniu takiego zezwolenia można rozpocząć prace na terenie działki. Wówczas istnieje ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych, które są w stanie całkowicie zniszczyć powstający obiekt. Z tego powodu wiele osób decyduje się na wykupienie specjalnego ubezpieczenia pozwalającego na odzyskanie pieniędzy w razie pożaru, powodzi czy innych wydarzeń tego typu.

W przypadku domów w budowie konieczne jest wykupienie określonej formy ubezpieczenia. Działa ona wtedy, gdy obiekt ma już dach, drzwi oraz okna, a więc nie jest szczególnie narażony na działanie warunków atmosferycznych czy osób trzecich. Wiele ofert dotyczących podobnych polis znajdziesz na stronie https://rankomat.pl. W ten sposób porównasz dostępne propozycje i sprawdzisz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania. Warto bowiem pamiętać, że każda polisa obejmuje nieco inny zakres zdarzeń losowych czy kwoty wypłacane po ich wystąpieniu.