Ćwiczenia 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT z systemem SZK JAŚMIN
W dniach 4-6 czerwca miały miejsce intensywne ćwiczenia 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Współpracując z różnorodnymi służbami, żołnierze doskonalili swoje umiejętności w ramach Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego SZK JAŚMIN, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu.
  1. Ćwiczenia 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
  2. Współpraca z wieloma służbami i instytucjami
  3. Scenariusze zarządzania kryzysowego
  4. Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

W ciągu trzech dni żołnierze z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w różnorodnych scenariuszach zarządzania kryzysowego. Współpracując z podmiotami takimi jak 4 Pułk Chemiczny, 3 Pułk Saperów, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Lasy Państwowe, a także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, ćwiczyli działania mające na celu zabezpieczenie mieszkańców i infrastruktury.

Jednym z kluczowych elementów ćwiczeń było poszukiwanie osób zaginionych w rejonie jeziora Gopło. Żołnierze musieli także przeprowadzić ewakuację obozu harcerskiego zniszczonego przez wichurę w Nadleśnictwie Jamy oraz zabezpieczenie i ewakuację rejonu bocznicy kolejowej Toruń-Kluczyki po rozszczelnieniu cysterny z toksycznymi substancjami. Te ćwiczenia miały na celu przygotowanie na różne scenariusze kryzysowe, które mogą wystąpić w naszym regionie.

System Jaśmin, stworzony przez firmę TELDAT, odegrał kluczową rolę w tych ćwiczeniach, umożliwiając efektywną współpracę między różnymi służbami. Dzięki temu systemowi, służby mundurowe oraz cywilne mogły lepiej koordynować swoje działania w sytuacjach kryzysowych. „Jaśmin” jest zaprojektowany tak, aby chronić zarówno ludność, jak i infrastrukturę krytyczną, mienie oraz środowisko.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel osobiście obserwował ćwiczenia, co było okazją do omówienia nowych możliwości technicznych koordynacji współpracy między służbami. Spotkanie z przedstawicielami centrów zarządzania kryzysowego, służb państwowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej pozwoliło na wymianę doświadczeń i ustalenie dalszych kroków w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie.

Zarządzanie kryzysowe to temat niezwykle istotny i szeroki, który wymaga współpracy wszystkich służb mundurowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Tego typu ćwiczenia są niezbędne, aby skutecznie reagować na różnorodne zagrożenia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.


Według informacji z: Urząd Wojewódzki