Jak korzystać z kalkulatora leasingowego - instrukcja krok po kroku

Kalkulatory leasingowe mogą być doskonałym narzędziem, gdy trzeba określić koszt leasingu. Mogą one pomóc Ci dowiedzieć się, ile zapłacisz za pojazd, a także ile zapłacisz w trakcie trwania leasingu. Korzystanie z kalkulatora leasingowego może być zniechęcającym zadaniem, ale przy odpowiednich krokach może to być stosunkowo prosty i nieskomplikowany proces. W tym przewodniku znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak działa kalkulator leasingu, dzięki czemu możesz podjąć najlepszą decyzję, jeśli chodzi o leasing samochodu. Po zrozumieniu procesu, można użyć kalkulatora leasingu, aby uzyskać dokładne oszacowanie kosztów leasingu.

Zrozumienie pól wejściowych kalkulatora leasingowego

Aby korzystać z kalkulatora leasingu, musisz najpierw zrozumieć pola wejściowe kalkulatora. Najważniejsze pola do zrozumienia to pole wpłaty zaliczki, roczna stopa procentowa (APR), kilometry na rok oraz wartość samochodu na koniec leasingu. Można również użyć terminu "opłata leasingowa" lub "kwota bazowa", który jest krótszym sposobem powiedzenia "kwota bazowa płatności leasingowej". Przyjrzyjmy się każdemu z tych pól bardziej szczegółowo.

  • Zaliczka - Zaliczka to kwota pieniędzy, którą możesz przeznaczyć na pokrycie całkowitego kosztu samochodu. Wyższa zaliczka oznacza niższe miesięczne płatności, ale oznacza również dłuższy okres leasingu.

  • APR - APR to roczna stopa procentowa, którą zapłacisz za leasing. Wyższy APR oznacza wyższą miesięczną opłatę.

  • Kilometry na rok - Jest to średnia liczba kilometrów, które spodziewasz się przejechać samochodem każdego roku. Im więcej kilometrów przejeżdżasz, tym wyższa jest miesięczna opłata.

  • Wartość końcowa - Jest to szacunkowa kwota, jaką samochód będzie wart na koniec leasingu. Wyższa wartość końcowa oznacza niższą miesięczną opłatę.

Jak obliczyć opłaty w kalkulatorze leasingowym

Aby obliczyć opłaty leasingowe, należy najpierw obliczyć kwotę leasingu. Jest to całkowity koszt samochodu plus wszelkie inne opłaty związane z leasingiem. Całkowity koszt samochodu obejmuje zaliczkę, odsetki za okres leasingu oraz wartość rezydualną. Aby obliczyć kwotę leasingu, należy skorzystać z poniższego wzoru:

Początkowy koszt samochodu + Zaliczka + Wartość rezydualna + Odsetki przez okres leasingu.

Po uzyskaniu kwoty leasingu, można użyć tego wzoru do obliczenia opłat leasingowych: Miesięczna rata leasingowa = Kwota leasingu / Liczba miesięcy w okresie leasingu.

Jak obliczyć całkowity koszt leasingu

Po obliczeniu miesięcznych opłat leasingowych, możesz użyć tego wzoru, aby obliczyć całkowity koszt leasingu:

Całkowity koszt leasingu = Miesięczna opłata leasingowa * Liczba miesięcy w okresie leasingu.

Gdy już znasz całkowity koszt leasingu, możesz go porównać z całkowitym kosztem posiadania (TCO) zakupu samochodu. Aby obliczyć TCO samochodu, należy wziąć pod uwagę jego cenę zakupu, koszty finansowania i koszty utrzymania. Kalkulator leasingu może również pomóc w obliczeniu TCO leasingu. Aby to zrobić, należy użyć tego wzoru: TCO leasingu = Miesięczna opłata leasingowa * Liczba miesięcy w okresie leasingu.