Zwalczanie chwastów w kukurydzy — ważna rola mezotrionu

W zwalczaniu chwastów w kukurydzy często i chętnie wykorzystywana są substancje czynne łączące działanie doglebowo i nalistne. Doskonałym przykładem takiego związku jest mezotrion. O jego dużej przydatności w ochronie chwastobójczej kukurydzy, świadczy fakt, że na początku 2024 roku było zarejestrowanych aż 58 herbicydów opartych o tę substancję czynną.

Kilka słów w mezotrionie

Substancja biologiczne czynna zaliczana jest do trójketonów i została sklasyfikowana przez HRAC w grupie 27. Do tej samej grupy zaliczane są też inne związki stosowane w ochronie kukurydzy: tempotrion i sulkotrion. Jednak są one zdecydowanie mniej popularne. 

Mezotrion powoduje w chwastach zahamowanie syntezy karotenoidów, w efekcie czego bieleją i zamierają. Pierwsze objawy działania substancji czynnej widoczne są z reguły na najmłodszych częściach roślin. 

Substancja czynna pobierana jest głównie przez korzenie chwastów, a w dużo mniejszym stopniu przez ich liście.

Mezotrion — ważny składnik rozwiązań na chwasty dwuliścienne

Mezotrion uznawany jest w praktyce rolniczej za substancję czynną wspierającą zwalczanie chwastnicy pospolitej, ponieważ chwast jest średniowrażliwy lub wrażliwy dopiero przy jego dawce na hektar wynoszącej 150 g. Dlatego też mezotrion jest partnerem dla innych substancji czynnych o wysokiej skuteczności w stosunku do chwastnic jednostronnej. Dotyczy to zarówno mieszanin opryskowych, jak i gotowych produktów. W herbicydach jest on łączony z:

  • pirydatem
  • terbutylazyną i s- metolachlorem
  • terbutylazyną 
  • dikambą
  • nikosulfuronem i rimsulfuronem
  • chlomazonem
  • terbutylazyną i izoksaflutolem
  • dikambą i nikosulfuronem
  • chlomazonem i terbutylazyną

Powyższa lista potwierdza jak ważnym, a zarazem uniwersalną substancją czynną jest mezotrion.

Jakie chwasty zwalcza mezotrion?

Spektrum eliminowanych gatunków jest ściśle uzależnione od jego dawki — potwierdza to analiza etykiet rejestracyjnych produktów solo. Można znaleźć w nich informacje o bardzo dobrej skuteczności działania dawki 100 g substancji czynnej na hektar na większość najważniejszych gatunków chwastów występujących w uprawie kukurydzy.

Dlatego też w praktyce rolniczej do zabiegów nalistnych wykorzystywane jest rozwiązanie wnoszące 100g/ha mezotrionu oraz 40-42g/ha substancji czynnej nikosulfuron. Takim rozwiązaniem o wysokiej ekonomice i skuteczności jest połączenie Niko 40 OD i Cobber 100 SC.

Tutaj https://osadkowski.pl/srodki-ochrony-roslin/chwasty-dwuliscienne--c-001116 dostępne są wymienione wyżej produkty oraz inne herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach polowych.