UW w Bydgoszczy: Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W sercu Kujawsko-Pomorskiego zebrała się lokalna elita samorządowa, aby przedyskutować palące kwestie, które dotykają mieszkańców naszych wiejskich gmin. Od ochrony środowiska, przez rozbudowę infrastruktury, po wyzwania związane z azbestem i antysmogową uchwałą - to spotkanie miało na celu znalezienie rozwiązań. Czy uda się im sprostać oczekiwaniom?
  • Spotkanie wójtów gmin wiejskich województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące kluczowych problemów lokalnych.
  • Dyskusja na temat rozbudowy infrastruktury i problemów środowiskowych.
  • Wyzwanie związane z usuwaniem azbestu i wymianą starych pieców.

W Gminie Drzycim, na tle malowniczych krajobrazów Kujawsko-Pomorskiego, odbyło się wyjątkowe spotkanie - XXXXI Konwent Wójtów Gmin Wiejskich. Głównymi bohaterami tej narady byli wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele lokalnych gmin, którzy zgromadzili się, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością swoich społeczności. Z rozmów wynika, że na pierwszym planie znajdują się potrzeby mieszkańców, które nieustannie napędzają lokalnych liderów do działania.

Infrastruktura drogowa, kanalizacja, inwestycje - te tematy były nieustannie na językach uczestników. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to właśnie od nich zależy, jak szybko uda się sprostać oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Mieszkańcy cały czas mówią, że nie mają środków finansowych na zmianę pokrycia dachowego, i to jest największym problemem, podkreślał Marcin Paczkowski, wójt gminy Dąbrowa Biskupia, zwracając uwagę na problem azbestu, który wciąż jest obecny na dachach wielu budynków.

Ważnym punktem dyskusji była również uchwała antysmogowa. Zanieczyszczenie powietrza to problem, którego rozwiązanie wymaga zdecydowanych kroków i współpracy na wielu poziomach. Wnioskujemy jako konwent, żeby wydłużyć ten okres do pięciu lat, mówił Jacek Brygman, przewodniczący Konwentu, podkreślając wagę problemu starych pieców, które nie spełniają norm i są duży obciążeniem dla środowiska.

Wojewoda Michał Sztybel, obecny na spotkaniu, zapewniał o wsparciu ze strony województwa. Zadeklarował chęć współpracy na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa, a także zastanowienia się nad zmianami w zakresie finansowania samorządów. Jego obecność była ważnym sygnałem, że problematyka poruszana przez wójtów znajduje zrozumienie i wsparcie na wyższych szczeblach władzy.

Takie spotkania są niezbędne dla wymiany doświadczeń i poglądów, które mogą przyczynić się do realnej poprawy jakości życia mieszkańców gmin wiejskich. Miejmy nadzieję, że wypracowane podczas Konwentu Wójtów rozwiązania, będą skutecznym krokiem naprzód ku lepszej przyszłości naszych społeczności.


Na podstawie: UW w Bydgoszczy