Wczoraj (29.11.2023) dzielnicowy młodszy aspirant Michał Kaiser z komisariatu w Białych Błotach udał się z wizytą do koła seniora „Wrzos” w miejscowości Zielonka. Omówił z seniorami kwestie różnego rodzaju oszustw, które dokonywane są na szkodę osób starszych.

Celem spotkania było uświadomienie osobom starszym, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą.

Na spotkaniu dzielnicowy omówił również aspekty bezpieczeństwa seniora jako uczestnika ruchu drogowego - kierującego pojazdem mechanicznym, rowerzysty, pieszego.

Zwrócił również szczególną uwagę na obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym.

Zebrane osoby aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.

  • Dzielnicowy na spotkaniu z seniorami
  • Dzielnicowy na spotkaniu z seniorami
  • Dzielnicowy na spotkaniu z seniorami
  • Dzielnicowy na spotkaniu z seniorami