Trwa remont kamienicy przy ul. J. Bronikowskiego 14. Wiekowy budynek na Flisach zyska nową elewację. Planowany jest również remont sąsiadującej z zabudowaniami śluzy „Czyżkówko”. W ostatnim czasie Miasto Bydgoszcz wyremontowało sąsiadujące wrota VI śluzy na Starym Kanale Bydgoskim.


Kamienica została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta na początku XX wieku. Piętrowy budynek z użytkowym poddaszem pełni funkcję mieszkalną. Charakterystycznymi elementami są wysoki parter ze schodami prowadzącymi do głównego wejścia. Centralną część wieńczy masywny szczyt z owalnym otworem okiennym. Pomieszczenia na poddaszu doświetlają lukarny. Załamana część dachu pokryta jest dachówką.

Nieruchomość sąsiaduje m.in ze śluzami na Starym i Nowym Kanale Bydgoskim. W ostatnim czasie Miasto Bydgoszcz wyremontowało wrota VI śluzy na Starym Kanale Bydgoskim. Planowana jest także modernizacja  śluzy „Czyżkówko”. Zadanie zostało wpisane do programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej przez PGW Wody Polskie.

Trochę historii

Śluza "Czyżkówko", która faktycznie znajduje się na osiedlu Flisy powstała w czasie przebudowy Kanału Bydgoskiego. Była jednym z dwóch takich obiektów hydrotechnicznych na nowym dwukilometrowym przekopie Kanału Bydgoskiego wybudowanego w latach 1908–1915. Wspólnie niwelują ponad 15-metrową różnicę poziomów.

Śluza Czyżkówko podnosi nas o 7,52 m w blisko 30 minut, a śluza Okole o 7,58 m w około 20 minut. Obie śluzy posiadają konstrukcję betonową z okładziną ceglaną. Dla tych śluz charakterystyczne są również zbiorniki oszczędnościowe, które zmniejszają ilość wody potrzebnej do śluzowania, pozwalając na  jej wielokrotne użycie. To korzystnie wpływa na funkcjonowanie Kanału Bydgoskiego, biorąc pod uwagę jego olbrzymie wodne niedostatki. Stalowe wrota śluz napędzane są elektrycznie, jednakże w razie awarii można obsługiwać je ręcznie. Przed powstaniem przekopu ul. J. Bronikowskiego od strony Miedzynia płynnie przechodziła w ul. Elbląską. Tereny pomiędzy ulicą i Kanałem zostały w ostatnich latach wykorzystane pod nowe nasadzenia, budowę placu zabaw i ścieżek spacerowych. Zadania pomógł realizować Bydgoski Budżet Obywatelski.Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.