• Śródmiejscy profilaktycy udali się do Szkoły Podstawowej Centrum Edukacji Montessori. Głównym celem spotkania z młodzieżą było omówienie tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich. W trakcie wizyty poruszono także ważny problem jakim jest cyberprzemoc oraz zagrożenia w sieci.