Profilaktycy z Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny przez cały miniony tydzień przeprowadzili szereg spotkań z przedszkolakami i uczniami szkół. Miały one miejsce w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie, Przedszkolu nr 46 w Bydgoszczy, Szkole Podstawowej nr 28, jak również w Zespole Szkół nr 34 i Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Bydgoszczy.

Spotkania dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa, w szczególności w ruchu drogowym. Jak zawsze na początku roku szkolnego i przedszkolnego wzmożone są działania mające na celu ograniczenie wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze wraz z policyjną maskotką - Polfinkiem odwiedzili dzieci, aby przekazać im cenną wiedzę na temat prawidłowego poruszania się na drodze.

Bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię uczyli się nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Najmłodsi byli zadowoleni z udziału Polfinka w zajęciach. Z chęcią przybijali mu piątki i przytulali się. Dzięki temu zajęcia z pewnością na dłużej zapadną im w pamięci.