Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) STAROSTA BYDGOSKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Kliknij w:

wykaz  dz. nr 717_2 Tryszczyn.doc
wykaz  dz. nr 717_2 Tryszczyn.pdf
wykaz dz. nr 132_26 Lisi Ogon.doc
wykaz dz. nr 132_26 Lisi Ogon.pdf