Profilaktycy Zespołu ds. nieletnich z Komisariatu Bydgoszcz- Szwederowo odwiedzili dzieci z Przedszkola "Serduszko", przy ul. Nowej 17 w Bydgoszczy aby porozmawiać na temat bezpieczeństwa w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi.

Podczas spotkania prowadzący omówili najważniejsze aspekty bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Każde zagadnienie rozpoczynała zimowa zagadka. Przedszkolaki bardzo dobrze radziły sobie z odpowiedziami na nie.

Później nadeszła pora na rady policjanta dotyczące dobrania bezpiecznego miejsca do zabaw- z dala od ulicy, zamarzniętych akwenów wodnych. Nie mogło zabraknąć informacji o odpowiednich zachowaniach podczas jazdy na sankach oraz nartach zgodnie z akcją "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku".

Dzieciom pokazano również w formie prezentacji multimedialnej krótkie historyjki obrazkowe przedstawiające zagrożenia jakie niesie za sobą zjeżdżanie na sankach w okolicach jezdni oraz wchodzenie na zamarznięte akweny wodne.

Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się dużą wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa.

  • uczestnicy podczas pogadanki
  • policyjni profilaktycy rozmawiają z dziećmi
  • dzieci i policjanci