Miasto zdobyło dofinansowanie unijne na likwidację barier w szkole integracyjnej na Wyżynach. W ramach inwestycji zamontowana zostanie nowa winda oraz elementy ułatwiające poruszanie się po szkole. W Bydgoszczy trwają też inne zadania, które uwzględniają potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami.


Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 250 tys. zł, kolejne 77 tys. zł to wkład własny miasta.  Środki z Programu POWER pozwolą na zwiększenie dostępności w budynku Zespołu Szkół nr 19, w którym mieści się integracyjna szkoła podstawowa oraz integracyjne liceum ogólnokształcące. Budynek mieści się przy ul. Grzymały – Siedleckiego na Wyżynach.

ZS nr 19 Integracyjnych zyska udogodnienia dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Istniejąca w budynku winda jest obecnie wymieniana na nową. W ramach projektu budynek zostanie jeszcze wyposażony w elementy zwiększające dostępność komunikacyjną całej placówki. Planowany jest zakup planów tyflograficznych, pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, czy montaż tabliczek w alfabecie Braille’a. W szkole pojawią się także bezstresowe dzwonki, zabezpieczone zostaną progi schodów.

 

Bezpieczne warunki dla dzieci z autyzmem
W mieście trwają też inne prace związane z przystosowywaniem obiektów szkolnych do potrzeb dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przy ul. Gałczyńskiego 23 powstaje druga siedziba Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem. W ramach pierwszego etapu prac powstało przedszkole specjalne, do którego uczęszczają już dzieci. Przy ul. Gałczyńskiego działają 3 grupy, czteroosobowe. Sale dla dzieci ze specjalnymi potrzebami są wszechstronne, z minimalną ilością bodźców. W ośrodku znajduje się dodatkowa sala zabaw oraz w pełni wyposażona sala integracji sensorycznej. Dzieci mogą korzystać z łóżka wodnego, światłowodów, mat do masażu i mat dotykowych.

W ramach drugiego etapu dostosowane zostaną sale dydaktyczne na pierwszym piętrze i na poziomie -1.  Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę. Łączny koszt wszystkich prac szacowany jest na 1,2 mln zł.


Basen na Miedzyniu dla wszystkich

Przy ZS nr 8 przy ul. Pijarów, do której uczęszcza 800 uczniów i przedszkolaków powstała nowoczesna pływalna. Głównym elementem jest basen sportowy o zmiennej głębokości 1,20-1,80 m i wymiarach 25x12,5 m z sześcioma torami pływackimi wyposażonymi w bloki startowe. Niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej została  wyposażona w tuleje z jednym podnośnikiem samobieżnym dla osób niepełnosprawnych. Podobne urządzenia znajdują się m.in. na basenie Piąta Fala na Kapuściskach.