Podczas dzisiejszej (24.11) sesji Rady Miasta radni wspólnie zwrócili się z apelem do szefa Rady Ministrów o zwiększenie środków finansowych na budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.


Doceniając dotychczasowe osiągnięcia studentów i wybitnych absolwentów Akademii Muzycznej, m.in. Rafała Blechacza, Pawła Wakarecego, Szymona Nehringa i Krzysztofa Herdzina oraz pracę wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej, chcąc zadbać o rozwój Akademii, radni Rady Miasta Bydgoszczy zwracają się do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie działań zapewniających środki finansowe konieczne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Apel jest zasadny, bowiem, jak okazało się po otwarciu ofert złożonych przez firmy zainteresowane realizacją zadania – najniższa z nich aż o 100 mln zł przekracza kwotę zagwarantowaną obecnie na realizację tego zadania – czytamy.

Jak tłumaczą radni, powstanie nowej siedziby Akademii Muzycznej, mającej istotne znaczenie dla polskiej kultury, strategiczne w kontekście rozwoju szkolnictwa artystycznego w kraju oraz z docelowym przełożeniem na zwiększenie atrakcyjności szeroko pojętej oferty Bydgoszczy i regionu kujawsko – pomorskiego, zostało ujęte w Kontrakcie Terytorialnym
dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zawartego pomiędzy stroną rządową i samorządem województwa w dniu 13 listopada 2014 roku (Aneks nr 2 z dnia 30 maja 2017 roku). Dokument nakładał na stronę rządową zobowiązanie całościowego sfinansowania inwestycji. Przedstawiciele strony rządowej przez ostatnie lata wielokrotnie podkreślali wagę tej inwestycji, zapewniając mieszkańców, studentów oraz wykładowców uczelni o pełnym wsparciu dla jej realizacji.

Przez ten okres bydgoski samorząd wykonał szereg działań związanych z planowaną inwestycją, m.in. decyzją Rady Miasta Bydgoszczy przekazał dwie działki w formie darowizny, zmienił plan zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Akademia Muzyczna” czy rozpoczął działania związane z przebudową układu drogowego.

Warto wiedzieć

Trwa przetarg na budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej. Z myślą o sprawnej i wygodnej obsłudze nowego kampusu przygotowana została koncepcja budowy nowych miejskich ulic pomiędzy Gdańską i Kamienną. Nowoczesny kampus Akademii ma powstać w ciągu 4 lat. Koszt inwestycji szacowany jest na 220 mln zł.  Wstępnie zakończenie prac planowane jest pod koniec 2023 roku. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.