Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości po raz kolejny rusza akcja pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku przypada ona w dniach 22-28 lutego. Bydgoska Policja wzorem lat ubiegłych włącza się aktywnie w obchody. W ramach codziennych dyżurów policjanci pionów dochodzeniowo-śledczych w poszczególnych komisariatach w ramach swoich kompetencji będą udzielać konsultacji osobom, które stały się ofiarami przestępstw.

Osoby pokrzywdzone niekiedy nie posiadają dostatecznej wiedzy o możliwościach i rozwiązaniach prawnych, z których mogą korzystać. Zdarza się, że nie są też świadome praw, które przysługują ofiarom przestępstw. Dlatego te kilka symbolicznych dni ma pokazać, że policjanci w myśl przyjętego hasła „pomagamy i chronimy”, w ramach swoich kompetencji, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy tego potrzebują. Należy podkreślić, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą również skorzystać ze wsparcia podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie funduszsprawiedliwosci.gov.pl.  

Porady mogą być udzielane telefonicznie lub podczas tradycyjnych spotkań przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. W celu ustalenia formy spotkania prosimy o kontakt z poszczególnymi komisariatami Policji na terenie Miasta Bydgoszczy oraz w powiecie:

  • Komisariat Policji Bydgoszcz – Śródmieście – dyżurny: tel. 47 751 11 59
  • Komisariat Policji Bydgoszcz – Szwederowo – dyżurny: tel.  47 751 52 69
  • Komisariat Policji Bydgoszcz – Błonie – dyżurny: tel. 47 751 13 59
  • Komisariat Policji Bydgoszcz – Wyżyny – dyżurny: tel.  47 751 15 59
  • Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon – dyżurny: tel.  47 751 58 59
  • Komisariat Policji w Koronowie – dyżurny: tel. 47 752 12 00
  • Komisariat Policji w Solcu Kujawskim – oficer dyżurny KMP w Bydgoszczy: tel. 47 751 12 49
  • Komisariat Policji w Białych Błotach – oficer dyżurny KMP w Bydgoszczy: tel. 47 751 12 49

Pamiętajmy! Każda osoba fizyczna, której dobro chronione prawem zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo w myśl prawa staje się pokrzywdzonym i może żądać respektowania swoich praw, o których mowa w załączniku do artykułu.