Tomislav Vidošević, Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce odwiedził dziś, 17 września bydgoski ratusz. Spotkał się z prezydentem Rafałem Bruskim.


- Bardzo się cieszę, że Pan Ambasador odwiedza Bydgoszcz. Mam nadzieję, że wyjedzie Pan od nas z dobrymi wrażeniami i w przyszłości będzie do nas wracał. Proszę się zawsze czuć u nas mile widziany - mówił podczas spotkania prezydent Rafał Bruski.

Podczas spotkania rozmawiano głównie o sprawach gospodarczych. Ambasador przebywa z krótką wizytą w regionie. Towarzyszy mu sekretarz Ambasady i Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Bydgoszczy, p. Henryk Maciejewski.


Tomislav Vidošević, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Chorwacji w Polsce jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Zagrzebskim w Splicie. Ukończył też studia dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Chorwacji. W styczniu 2019 został mianowany Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej.Wcześniej był Ambasadorem Republiki Chorwacji na Ukrainie (2012-2005), w Republice Włoskiej (2005-2012), w Republice Malty z siedzibą w Rzymie (2006-2012), w San Marino z siedzibą w Rzymie (2006-2012), w Republice Cypryjskiej z siedzibą w Rzymie (2006-2012). W  2005 r. został mianowany stałym przedstawicielem Republiki Chorwacji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), przy Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i przy Światowym Programie Żywnościowym (WFP) z siedzibami w Rzymie.             

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Chorwacji m.in. pełnił funkcję w Sekretariacie Prezydencji Republiki Chorwacji w Radzie UE 2020 (wrzesień 2018), funkcję Podsekretarza Stanu ds. Multilateralnych i Organizacji Międzynarodowych (2004-2005), oraz był dyrektorem Urzędu ds. Współpracy z Instytucjami Międzynarodowymi (2001-2004).
Był ponadto koordynatorem Państwowej Komisji ds. Wymiany Jeńców na Obszarze Południowej Chorwacji w 1993 r. i negocjatorem na obszarze południowej Chorwacji w 1992 r.  Przewodniczący Krajowej Komisji ds. Wykonania Konwencji o zakazie rozwoju, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o jej zniszczeniu i Członek Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Handlu Ludźmi.