Dzielnicowi komisariatu w Koronowie, wspólnie z pracownikami Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, rozpoczęli wspólne kontrole w zakresie zapobiegania i zmniejszania negatywnych środków wpływających na środowisko oraz zdrowie.

Działania te spowodowane są zgłoszeniami otrzymywanymi od mieszkańców, m. in. za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W związku z rozpoczynającym się okresem wypoczynkowym celem tych działań jest uświadamianie o konsekwencjach związanych z zanieczyszczaniem środowiska odpadami np. poprzez ich składowanie lub magazynowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Kontrole odbywać się będą w miejscach, w których najczęściej porzucane są odpady min. rejony ogrodów działkowych, linia brzegowa akwenu Zalewu Koronowskiego, a sprawcy w ramach kompetencji poniosą odpowiedzialność według określonych przepisów prawa.

Autor: asp. szt. Mariusz Choła/ KP Koronowo
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska
  • Policjant i pracownik Urzędu Miasta w Koronowie podczas kontroli.
  • Ujawnione zanieczyszczenia w rejonie akwenu.
  • Ujawnione zanieczyszczenia w rejonie Zalewu Koronowskiego.