Dzielnicowa Magdalena Zeman udała się z wizytą do Zespołu Szkół w Łochowie w ramach kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie tematy”.

Uczestnikami spotkania była klasa 7. Celem spotkania było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychotropowych. Spotkanie z młodzieżą miało na celu uświadomienie nastolatkom, że ich wybory, zachowania i decyzje mogą skutkować na ich dalsze życie. Dzielnicowa apelowała, aby osoby które mogą mieć kontakt z narkotykami czy dopalaczami pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia a nawet życia. Dbając  o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znamy. Policjantka uświadamiała, aby reagować i stanowczo odmawiać, gdy ktoś namawia nas do zażycia dopalaczy. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Dzielnicowa przypomniała, że narkotyki i dopalacze są to substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy wpływając negatywnie na pracę mózgu.

Podczas spotkania przybliżone zostało również zjawisko przemocy i zachowań agresywnych oraz  pojęcia agresja, przemoc i znęcanie się.  Problem ten dotyczy wielu osób. Z przemocą i agresją spotykamy się niemal codziennie różnych sytuacjach. Niestety dziś często problemem jest brak reakcji społeczeństwa na przemoc i agresję. Dzieci oraz młodzież niestety są często bezbronni i nie wiedzą jak reagować w takich sytuacjach. Celem spotkania było omówienie nie tylko zjawiska przemocy i agresji, ale przede wszystkim przeciwdziałania oraz reagowania w takich sytuacjach. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób mogą pomóc innym.

Autor: sierż. Magdalena Zeman/ KP Białe Błota
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska