• Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, wspólnie z fundacją „Chcepomagam” rozpoczęła realizację wspólnego projektu, który ma na celu uświadamianie dzieci i młodzieży, jaka ciąży na nich odpowiedzialność prawna, w momencie popełnienia czynu karalnego oraz jakie niebezpieczeństwa mogą napotkać na swojej drodze w życiu codziennym.