Trwają prace przy budowie mostów, drogowego i tramwajowego, nad Brdą. Po wykonaniu dojazdu w piątek (22 września) rozpoczęły się próby obciążeniowe. Pozytywny wynik testów umożliwi wykonawcy, firmie Trakcja SA rozpoczęcie przygotowań do udostępnienia dla ruchu.


Na całej długości mostu tramwajowego ułożone zostało torowisko, zamontowane słupy trakcyjne i sieć trakcyjna. Pierwsze tramwaje przejadą po nowym obiekcie jeszcze w tym roku.

W minionym tygodniu wykonane zostały najazdy na most drogowy i tramwajowy od strony ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego.
Na moście drogowym kontynuowane są roboty, wykonane chodniki, odpływy wody, ustawiono krawężniki. Trwa montaż balustrad i układanie nawierzchni na samej jezdni.

Prowadzone są też dalsze prace na dojazdach do obiektu od strony południowej. W piątek 22 września zaplanowano próby obciążeniowe obiektu. Pozytywny wynik wszystkich testów, pozwoli wykonawcy ubiegać się o wymagane pozwolenia na użytkowanie i  przygotowania do otwarcia obiektów dla ruchu. Na ul. Fordońskiej kontynuowane są natomiast roboty kanalizacyjne na południowej jezdni (od strony rzeki).

Warto wiedzieć

Inwestycja o wartości ponad 153 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych (ponad 50 mln zł). W jej ramach powstają między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej. Zakończenie wszystkich prac firma Trakcja SA planuje w I połowie przyszłego roku.