• Gmina Dobrcz, wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariatem Policji w Koronowie, podjęła wyzwanie zorganizowania „Misji profilaktycznej”, która ma za zadnie połączyć siły organizacji na co dzień zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.