Ponad trzydziestu uczniów czwartych klas Zespołu Szkół numer 29 przy ulicy Słonecznej 26 w Bydgoszczy, zmierzyło się z praktyczną częścią egzaminu na kartę rowerową. Wszystko przebiegało pod czujnym okiem egzaminatora i policjanta z bydgoskiego Błonia.

W czwartek (25 maja 2023 roku) w Zespole Szkół numer 29 w Bydgoszczy odbyła się, poprzedzona przeprowadzoną we wcześniejszym terminie częścią teoretyczną, praktyczna część egzaminu na kartę rowerową. Egzaminatorowi towarzyszył funkcjonariusz z Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie. Do części praktycznej egzaminu na kartę rowerową przystąpiło ponad trzydziestu uczniów klas czwartych.

Egzaminator poinstruował uczestników o sposobie i kolejności wykonywanych zadań i wspólnie z policjantem nadzorowali przebieg egzaminu. Slalom, prawidłowa sygnalizacja manewru skrętu, jazda po łuku, zatrzymanie przed znakiem oraz przejazd między ustawionymi na niewielkiej przestrzeni przeszkodami, było praktycznym sprawdzeniem umiejętności panowania nad rowerem.

Cały proces przebiegał sprawnie, a efekt końcowy okazał się bardzo zadowalający. Uczestnicy podeszli do zadania odpowiedzialnie, co zaowocowało wynikiem pozytywnym z przeprowadzonego egzaminu.