W nawiązaniu do wcześniejszej  informacji dotyczącej przebudowy mostu w Samociążku, Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że dokonał wyboru wykonawcy. O terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu  mostu z ruchu drogowego, wykonawca poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem. Do dnia 15 czerwca 2023 r. most będzie dostępny na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie informuję, że spotkanie z mieszkańcami odbędzie się po podpisaniu umowy z wykonawcą.

KOMUNIKAT.pdf


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

Bolesław Grygorewicz