Realizujemy kolejne prace przywracające Kanałowi Bydgoskiemu i jego otoczeniu estetyczny wygląd. Tereny nad jego brzegami zyskują nowe ścieżki, kontynuujemy prace przy umacnianiu jego brzegów. Wkrótce rozpocznie się konserwatorski remont wrót zabytkowych śluz. Urbaniści rozpoczynają też prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


- Planty nad Kanałem były chlubą Bydgoszczy w okresie międzywojennym – przypomina zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. – Wiedząc jak ważna dla bydgoszczan jest rewitalizacja tego unikatowego terenu, mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów, rozpoczęliśmy szereg miejskich inwestycji, które przywrócą świetność brzegom kanału. W osiągnięcie tego celu pomoże również całościowa koncepcja i nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nad którym rozpoczynamy prace. Zależy nam na wprowadzaniu nowych funkcji oczekiwanych przez bydgoszczan przy zachowaniu istniejącej zieleni i dosadzeniu jeszcze większej liczby drzew i krzewów.

W ostatnich latach przygotowaliśmy do realizacji szereg projektów związanych z rewitalizacją doposażeniem terenów wokół Kanału Bydgoskiego. Cześć z nich udało się już zrealizować. To między innymi budowa nowych ścieżek pieszorowerowych na Okolu i Wilczaku, budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Bydgoskiego i Centrum Społecznego, nasadzenia drzew i krzewów, stworzenie nowego placu zabaw, wybiegu dla psów, ścieżki zdrowia, modernizacja boiska „Gwiazdy” i przebudowa kładki przez śluzę przy Czarnej Drodze. Część zadań do realizacji wybrali mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski. Na wszystkie  inwestycje realizowane nad Kanałem Bydgoskim w tym roku  wydamy około 10 mln zł.

Umacniamy brzegi

Obecnie trwają również prace przy umocnieniu prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego od strony Wilczaka. Linię brzegową stabilizują przede wszystkim drewniane kołki oraz kruszywo. Zabezpieczy to brzeg przed podmywaniem i ograniczy wypłycanie kanału. Prace kosztują ponad 640 tysięcy złotych.

Rowerowe drogi i piesze ścieżki w budowie

Trwa również budowa kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych. Pomiędzy Flisami i Osową Górą w Budowie jest droga pieszorowerowa o długości około 500 metrów od parku (na wysokości ul. Wodnej) do ul. Mińskiej (na wysokości posesji nr 90). Z kolei po stronie Miedzynia powstaje ponad 700-metrowy odcinek ścieżki pomiędzy ulicami Krośnieńską i Plażową. Inwestycja obejmuje również stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez m.in. montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej. Warto podkreślić, że trasa została wytyczona w taki sposób, by w minimalnym stopniu ingerować w drzewostan. Warto podkreślić, że realizacja tej inwestycji została połączona z dosadzeniem nad brzegami Kanału Bydgoskiego ponad 100 nowych drzew (lip, brzóz, jabłoni, śliw, ozdobnych,  oraz 250 krzewów (tawuły, berberysy, rokitniki, tarniny). Koszt tych prac  to 1,8 mln zł. W trakcie realizacji jest także zadanie polegające na montażu nowych fontann. Na ten cel zabezpieczyliśmy prawie pół miliona złotych.

Przekażemy plac budowy pod pszczeli plac zabaw

Wkrótce rozpoczną się też prace na skwerze Sebastiana Malinowskiego na Okolu.  Powstanie tam duży plac zabaw, na którym zamontujemy szereg atrakcyjnych urządzeń, które mają zachęcać najmłodszych do zabawy na świeżym powietrzu. Będą nawiązywać do otaczającej teren przyrody, roślin znajdujących się nad Kanałem. Wygląd i wyposażenie placu ma pomagać lepiej zrozumieć ważną rolę pszczół w ekosystemie. To też nawiązanie do utworzonej wcześniej pasieki. W jego skład wejdą między innymi duży zestaw zabawowy wyposażony w zjeżdżalnie, platformy i drabinki. Dzieci wyszaleją się też na huśtawce w kształcie gniazda zawieszonego na wysięgniku. Będą mogły również poskakać na trampolinie interaktywnej, która w czasie zabawy będzie emitować dźwięki natury, związane z pszczołami. Wokół placu ustawione zostaną stojaki na rowery, ławki, hotele dla owadów, kosze na śmieci. Nie zabraknie informacyjnych tablic o roli pszczół w przyrodzie. Pierwszy etap prac pochłonie prawie 900 tysięcy złotych.

Przygotowujemy się też do zlecenia prac związanych z budową boiska do gry w bule  oraz tyrolki – czyli zjazdu linowego w parku przy Czarnej Drodze.

Śluzy do remontu

W tym roku wyremontowane zostaną wrota trzech śluz na Starym Kanale Bydgoskim. Trwają przygotowania do podpisania umowy  na wykonanie konserwatorskich prac. Pozwolą one na bezpieczne użytkowanie hydrotechnicznego obiektu, który miał ogromny wpływ na dynamiczny rozwój Bydgoszczy. Miasto w budżecie zabezpieczyło na ten cel prawie 3 mln zł oraz pozyskało 860 tysięcy złotych dofinansowania ze środków centralnych. Remont obejmie on wymianę górnych i dolnych wrót w trzech śluzach:

  • nr IV przy ul. Wrocławskiej
  • nr V przy ul. Czarna Droga
  • nr VI przy ul. Bronikowskiego

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wszystkie elementy wrót wykonywane będą  metodą odtworzeniową na podstawie stanu istniejącego (wrota muszą zachować swój kształt oraz charakter). Planowane jest zachowanie stalowych okuć i mechanizmów regulacyjnych. Nowa konstrukcja wrót wykonywana będzie z modrzewia europejskiego. Wykonawca będzie też dodatkowo odtwarzał brakujące blachy osłonowe, okucia zawiasów wrót. Wszystkie prace będą nadzorowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Całościowa koncepcja i nowy plan zagospodarowania

Z początkiem marca tego roku podpisaliśmy umowę na przygotowanie całościowej koncepcji rewitalizacji terenów wokół Kanału Bydgoskiego. Zależy nam, by wszystkie kolejne inwestycje w przemyślany sposób wzbogacały potencjał tej części Bydgoszczy. Ważnym elementem opracowania będzie też wytyczenie spójnego ciągu rowerowego. Opracowanie projektantów ułatwi też mieszkańcom zgłaszanie nowych zadań do realizacji w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Nowa koncepcja kosztuje prawie 100 tysięcy złotych. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu znajduje się TUTAJ.

Równocześnie ruszają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru wokół Starego Kanału Bydgoskiego od ul. Wrocławskiej na Wilczaku do ul. Wiosennej na Miedzyniu. Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój jednocześnie dbając o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. Wnioski do planu można składać do 23 czerwca. Procedura i sposób ich wnoszenia jest szczegółowo opisany w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy.