W najbliższych tygodniach na terenie Bydgoszczy będą pełnić swoje pierwsze służby kursanci ze Szkoły Policji w Pile. Towarzyszą oni swoim doświadczonym kolegom ze służb patrolowych oraz ruchu drogowego.

Od wczoraj (24.11) do 19 grudnia 2022 r. na terenie Bydgoszczy spotkać będzie można kursantów ze Szkoły Policji w Pile, którzy wraz z policjantami z bydgoskich komisariatów oraz Wydziału Ruchu Drogowego bydgoskiej komendy pełnić będą służbę patrolową. Jest to dla młodych funkcjonariuszy okazja do obserwowania bardziej doświadczonych kolegów podczas czynności związanych z realizacją wyznaczonych zadań i podejmowaniem interwencji. Młodzi adepci policyjni zdobywać będą doświadczenie w ramach działań realizowanych w tych dniach przez bydgoskich policjantów.

Funkcjonariusze służby będą pełnić w rejonach komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, m. in. wezmą udział w działaniach kontrolno- prewencyjnych „Bezpieczny Pieszy”, zabezpieczeniach zgromadzeń planowanych na terenie naszego miasta, a także skierowani zostaną w rejon Starego Rynku i Wyspy Młyńskiej, gdzie odbywa się Jarmark Świąteczny, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczestników jarmarku.

Z uwagi na okres jesienno- zimowy funkcjonariusze sprawdzać będą miejsca przebywania  osób bezdomnych oraz kierowani będą w miejsca, w których według zgłoszeń naniesionych za pomocą „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, dochodzi do zakłóceń porządku publicznego.

Takie wspólne służby są dobrą okazją dla młodych kursantów policyjnych do poznania specyfiki służby, sposobu podejmowania i przeprowadzania interwencji, a tym samym doskonalenia swoich umiejętności pod okiem doświadczonych kolegów.