Dzielnicowi z Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście st. sierż. Łukasz Szmajda oraz asp. Łukasz Ratajczak przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 31 mieszczącej się przy ul. Karłowicza 2 w Bydgoszczy.

Celem spotkania dzielnicowych było przedstawienie uczniom klas IV i VI najistotniejszych zagadnień i przepisów obowiązującej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Prelekcja gości dotyczyła uświadomienia młodzieży konsekwencji prawnych wynikających z nieprawidłowego, niezgodnego z prawem zachowania. W tym celu wyjaśnione zostały ważne  zagadnienia, w tym między innymi:  pojęcie nieletni, przejawy  demoralizacji  oraz omówiono czyny karalne.

Pojęcia te zostały objaśnione w aspekcie prawnym oraz na przykładach, dzięki którym uczniowie w sposób przystępny mogli przyswoić przekazywane im przez mundurowych treści.  Temat  wzbudził duże zainteresowanie, a uczniowie chętnie zadawali pytania z omawianej problematyki.

Poruszone zostało także znaczenie ponoszenia odpowiedzialności prawnej związanej z paleniem wyrobów tytoniowych oraz spożywana alkoholu przez osoby nieletnie. Przypomniano uczniom i uświadomiono, iż jest to istotny problem nie tylko w aspekcie zdrowotnym, społecznym ale i  prawnym, o którym niestety młodzi ludzie często zapominają uznając, iż za tego typu postępowanie nie ponoszą konsekwencji.

Na koniec omówione zostały środki wychowawcze i poprawcze, które Sąd Rodzinny może zastosować wobec nieletnich, którzy przejawiają objawy demoralizacji lub popełniają czyny karalne.

Omówione tematy przez dzielnicowych są ważne i potrzebne, zwiększają świadomość młodych ludzi oraz zapoznają ich z obowiązującymi normami społeczno- prawnymi.