Dobiegł końca I i II etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w parafii we Włókach.  Ołtarz główny znajdujący się w kościele parafialnym we Włókach należy do bardzo rzadkich przykładów ołtarzy kazalnicowych. Tego typu obiekty nie były reprezentatywnym rozwiązaniem stosowanym w świątyniach ewangelickich. Zazwyczaj ambony stanowiły oddzielny element i umieszczano je w nawie bocznej. 
Celem prac konserwatorskich było ratowanie przed postępującym niszczeniem zabytku m.in. przed drewnojadami oraz innymi czynnikami biologicznymi.
Etap I prac polegał na wykonaniu pełnej konserwacji predelli i retabulum ołtarza, natomiast etap II stanowił rekonstrukcję uszaków na podstawie projektu Paula Fischera. Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Bydgoskiego w wysokości 46 tyś. zł., Urzędu Marszałkowskiego - 79 999,99 zł oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 5 tyś. zł.