• W Nowej Wsi Wielkiej odbyła się Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w której udział wzięli policjanci z komisariatu na Wyżynach, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.