Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych OSiR Solec Kujawski  - styczeń 2022 r