Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Dzielnicowi z komisariatu w Fordonie, na co dzień obsługujący rejon gminy Dąbrowa Chełmińska, włączyli się do działań „Wieniec” prowadzonych przez Lasy Państwowe.

Fordońscy policjanci wspólnie z leśniczymi z Nadleśnictwa Toruń pełnili służbę mającą na celu ukrócenie takich zachowań jak zbieranie poroży przy wykorzystaniu nieetycznych metod płoszenia zwierząt. W trakcie patroli policjanci zwracają także uwagę na kradzież drewna, szkodnictwo leśne i zaśmiecanie terenów leśnych.

Zbieranie zrzutów na terenie lasu gospodarczego jest legalne, ale poszukiwacze nie powinni naruszać zakazów obowiązujących w lasach, m.in. zakazu płoszenia zwierzyny czy wchodzenia na powierzchnie ustawowo wyłączone z penetracji, np. młodniki do 4 m wysokości.