Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz
Bydgoszcz znalazła się w gronie najbardziej aktywnych beneficjentów unijnych programów międzynarodowych. To także za sprawą naszego bydgoskiego Fab Lab/makerspace. Pracownia przy ul. Jezuickiej 22, która zaprosiła do centrum przemysły kreatywne, znalazła się w filmie podsumowującym pięć najlepszych projektów z programu Interrreg.


Z okazji 30-lecia programów międzynarodowych Interreg powstał film, który ma zainspirować innych do działania. Pokazuje on pełne pasji historie osób, które bezpośrednio korzystają z efektów projektów lub uczestniczyły w ich realizacji. W filmie mamy kawałek serca bydgoskiej Pracowni – założycieli Konrada Kamińskiego i Jakuba Czaplickiego. Pracownia działa od początku 2019 roku. Nawet w pandemii organizuje warsztaty, tylko w formule indywidualnej. Obecnie w ofercie są dostępne warsztaty rysunku i fotografii.

Przypomnijmy, że miasto realizowało trzyletni projekt Forget Heritage współfinansowany ze środków unijnych pn. „Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”.

Punktem wyjścia do tego projektu była diagnoza, iż w większości miast europejskich znajdują się niewykorzystane budynki, a wśród nich obiekty o interesującej historii i architekturze, nierzadko wpisane do rejestru zabytków, które stoją opuszczone, zaniedbane i burzą estetykę okolicznych przestrzeni miejskich.

W związku z tym, 10 partnerów europejskich, w tym Bydgoszcz, postanowiło wspólnie przyjrzeć się temu problemowi i znaleźć modelowe rozwiązanie wspierające adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. W konkursie na operatora najlepszy pomysł na adaptację budynku przy ul. Jezuickiej 20-22 miało Stowarzyszenie Pracownia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o pięciu wybranych projektach z programów Interreg z udziałem partnerów z Polski – link do filmu jest TUTAJ.

Ukazała się również publikacja „15 lat programów Interreg w Polsce”, w której dostrzeżono Bydgoszcz za prace rewitalizacyjne w Parku nad Starym Kanałem. Cały album jest TUTAJ.