Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Wczoraj (14.09.2020) profilaktycy z komisariatu na bydgoskim Błoniu spotkali się z uczniami klas 0-I Szkoły Podstawowej nr 45 na ul. Staroszkolnej 12 w Bydgoszczy.

Wraz z kolejnym rokiem szkolnym w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów, z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego, profilaktycy w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" uczestniczą w pogadankach z uczniami .Spotkania mają na celu zapoznanie najmłodszych z podstawowymi zasadami obowiązującymi pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym oraz zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych.

Autor: Joanna Kwiecińska/ ZPSNiP KP Bydgoszcz- Błonie
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska
  • Policjantka rozmawia z uczniami na terenie przyszkolnym.
  • Policjanci rozmawiają z uczniami siedzącymi na ławkach na terenie przyszkolnym.
  • Uczestnicy spotkania podczas zajęć.