Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bydgoszcz

Uchwałą nr 116/X/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zostały udzielone już kolejny rok z rzędu dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.
W 2020 roku wsparcie ot na przeprowadzenie prac konserwatorskich otrzymało sześć Parafii Rzymskokatolickich z terenu powiatu bydgoskiego, łącznie na kwotę w wysokości 211.989,63 zł.

Treść uchwały