Policjant z Komisariatu Policji w Białych Błotach odwiedził Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ramach kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz kampanii prewencyjnej dotyczącej handlu ludźmi.

Dzielnicowy sierż. szt. Michał Kaiser spotkał się z uczniami klasy ósmej. Głównym celem spotkania było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychotropowych.

Spotkanie z młodzieżą miało również na celu uświadomienie nastolatkom, że ich wybory, zachowania i decyzje mogą skutkować na ich dalsze życie. Policjant apelował, aby osoby które mogą mieć kontakt z narkotykami czy dopalaczami pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia a nawet życia. Omówił również zagadnienia dotyczące handlu ludźmi. Uświadomił uczniom oraz pedagogom, co robić w sytuacjach niepokojących.

Autor: asp. sztab. Marcin Ćwikliński KP Białe Błota
Publikacja: kom. Przemysław Słomski