W miniony piątek (07.06.2019) w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w placówkach szkolnych i środowisku rodzinnym uczniów obszaru miasta Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Jolanta Metkowska Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Beata Sulima Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Elżbieta Wiewióra Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Pani Barbara Markiewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, Pani Hanna Łyszkiewicz-Krupa Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy, Pan Jerzy Jankowski z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Spotkanie inauguracyjne rozpoczyna cykl spotkań, których celem finalnym jest stworzenie kompleksowego wykazu placówek, organizacji świadczących pomoc dla uczniów i ich rodzin z obszaru miasta Bydgoszczy. Wypracowane narzędzie posłuży uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz innym osobom chętnym pomóc dzieciom w zakresie problemów, z jakimi boryka się ówczesny młody człowiek.

Ilość ekspertów będzie się zwiększała, w ramach analizy poszczególnych obszarów problemowych. Stworzone narzędzie  ułatwi pomoc i w przyszłości będzie powszechnie dostępne w wersji elektronicznej, w formie zakładki tematycznej na stronie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz na stronach głównych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci.

Wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa zwiększa możliwości kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Autor: Agnieszka Strahl/ Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska