W minioną środę (20.09.2023) do Komisariatu Policji Bydgoszcz- Śródmieście zawitali szczególni goście. Grupa dzieci z klasy piątej Szkoły Podstawowej w Białych Błotach odwiedziła śródmiejską jednostkę. Wizyta miała charakter edukacyjno - kulturalno - profilaktyczny. Goście przyjęci zostali przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji oraz Ogniwa Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Odwiedziny miały dla dzieci szczególne znaczenie, ponieważ, jak się okazało, po raz pierwszy mogły przyjrzeć się bezpośrednio pracy Policjantów w jednostce. Zwiedzanie komisariatu było dla uczniów ciekawym przeżyciem, w związku z czym wykazywały duże zainteresowanie i z entuzjazmem słuchały informacji o pracy mundurowych.

Uczniowie zapoznani zostali z stanowiskiem kierowania, potocznie nazywanym dyżurką. Na sali odpraw dzieci dowiedziały się, że jest to miejsce przydzielania zadań dla funkcjonariuszy wyjeżdżających do służby.  Słuchaczy zaciekawił bardzo zaprezentowany sprzęt policyjny oraz elementy umundurowania.

Szczególnie ciekawym punktem wizyty było spotkanie z policyjnym przewodnikiem psa służbowego oraz jego podopiecznego Leo. Omówiono z gośćmi kwestię kontaktu z obcymi zwierzętami oraz to, jak należy zachowywać się w przypadku spotkania z agresywnym psem.

Największy entuzjazm u piątoklasistów wywołała możliwość ujrzenia i poznania mobilnego robota, który zaprezentowany został przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny w Bydgoszczy.

Na koniec dzieci zaproszone zostały do odwiedzin dyżurki w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, gdzie policjant przybliżył dzieciom swoją pracę oraz wykonywane zadania, które są bardzo ważne i sprawiają, że w mieście jest bezpieczniej. 

Spotkanie miało charakter nie tylko edukacyjny, ale było atrakcją, którą dzieci na pewno zapamiętają.

  • Policjanci i uczniowie podczas spotkania w komisariacie.
  • Policjanci i uczniowie podczas spotkania w komisariacie.
  • Policjanci i uczniowie podczas spotkania w komisariacie.
  • Policjanci i uczniowie podczas spotkania w komisariacie.
  • Policjanci i uczniowie podczas spotkania w komisariacie.
  • Policjanci i uczniowie podczas spotkania w komisariacie.